SoMe-ads

Vi er eksperter på digital annonsering i sosiale medier.

Velge riktig kanal(er)

Vi har oppdatert data på de ulike kanalene og hjelper deg med å velge riktig

Budsjettallokering

Basert på deres konkrete mål, allokerer vi budsjettet på tvers av de ulike kanale

Optimalisering og justering

Vi er hele tiden på tærne, og sørger for å få mest ut av hver annonsekrone

SoMe er en viktig del av hele kundereisen

Resultater og rapportering
Vi gjør det vi er gode på, slik at du kan fokusere på bedriften din. Vi håndterer hele prosessen, fra research, segmentering og design til gjennomføring, analyse. I tillegg er vi transparente med rapportering, slik at du enkelt kan se resultatene av annonseringen.

Kunder på autopilot

La oss bli kjent 🤝

Gratis intromøte | Få en uforpliktende plan
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.